Voorwaarden

DE CADEAUCHEQUE
De cadeaucheque is enkel geldig in België, vóór het verstrijken van de
geldigheidsdatum en geeft recht op één enkel abonnement uit het voorgestelde
portfolio. Roularta Media Group behoudt zich het recht voor om de prijzen en/of
het aanbod (bv. bij het lanceren of stopzetten van een magazine, bij wijzigingen in
periodiciteit of wijzigingen in het aantal edities door prijsaanpassing,…) te wijzigen
en eventuele fouten te verbeteren. Ze kunnen ook op aanvraag worden
opgestuurd. Door een bestelling met deze cadeaucheque te plaatsen, bevestigt u
van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

VERLIES OF DIEFSTAL
Roularta Media Group draagt het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering
van het product aan de klant. De klant zal elke niet-levering aan Roularta Media
Group melden binnen een termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum
waarop de klant de bestelling heeft uitgevoerd. Deze melding dient te gebeuren
bij MagaBox (cf. Contactgegevens). Roularta Media Group behoudt zich het recht
om de aanvraag van de klant te weigeren indien deze buiten de vermelde termijn
gebeurt. Roularta Media Group is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of
diefstal van de doos na de levering ervan.

KLACHTEN
Indien het product dat de klant ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of
indien het beschadigd aankomt, kan hij het, met een begeleidend schrijven met
uitleg, terugsturen, uiterlijk binnen de veertien dagen die volgen op de ontvangst
naar het volgende adres: MagaBox, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.
Roularta Media Group zal, zodra zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen, de
klant het juiste product toesturen.

CONTACTGEGEVENS
Roularta Media Group
Maatschappelijke zetel: Meiboomlaan 33 – 8800 Roeselare – België
Tel. 051 26 61 11 – www.roularta.be
BTW BE 434.278.896, RPR Gent, afdeling Kortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van Iseghem

Voor de volledige algemene voorwaarden met betrekking tot abonnementen, zie website https://abonnementen.knack.be/abonnementsvoorwaarden